Centerpartiet svänger i skolfrågan

Idag skriver Centerpartiets partiledare Annie Lööf och partiets skolpolitiske talesperson Fredrik Christensen på DN debatt om partiets nya skolpolitik inför kommande mandatperiod.
Det har skett en förflyttning i partiet vilket jag välkomnar. Det finns dock några punkter som behöver kommenteras i förslaget.

● Tydligare skolpeng efter behov och ansvar.
Att skolpengen sätts utifrån lokala förutsättningar och behov är i grunden bra, men skillnaderna mellan ­kommunerna är alldeles för stora. Vi vill se ett transparent, robust och förutsägbart ersättningssystem som tar hänsyn till skolors olika ansvar, som möjliggör för små skolor och säker­ställer resurser utifrån elevers förutsättningar och behov.

Kommuner ska ersättas för faktiska kommunala kostnader, till exempel för ansvaret att tillhandahålla utbildning för alla barn. Stärk också möjligheterna för Skolinspektionen att stoppa, liksom kommunens möjlighet att dra tillbaka, skolpengen om det förekommer brottslighet i en huvudmans verksamhet.

Kommentar:
Det är bra att Centerpartiet äntligen erkänner att huvudmannaansvaret medför merkostnader för kommunerna. Det var inte länge sedan Niel Paarup-Petersen och Fredrik Christensen skrev i en följdmotion att hemkommunen ersätts inom myndighetsansvaret. Bra att de inser att de hade fel i sin egen motion. En förvånande punkt är den om att ge hemkommunen möjlighet att dra tillbaka skolpengen från en enskild huvudman. Hur hade de tänkt att det skulle gå att lösa juridiskt? Just den delen har inte med skolförordningen att göra utan förvaltningslagstiftningen som säger att kommunen inte får ändra ett gynnande beslut som är till nackdel för den enskilde. Detta lagrum hanterar inte bara skolan.
Vill de ha en särlagstiftning för bara skolförordningen i förvaltningslagen?

● Ett skolval för alla.
Friheten att kunna välja och byta skola är avgörande för föräldrars inflytande och engagemang för barnens skolgång. Trösklar och hinder som inskränker valmöjligheterna bör därför undan­röjas. Alla föräldrar och elever ska välja skola i ett aktivt, obligatoriskt och samordnat skolval som genomförs på kommunal nivå med full transparens i antagningen. Maximalt 50 procent av platserna bör fördelas efter kötid. Föräldrar får ställa sig i kö tidigast två år innan skolstart.

Kommentar
Ett aktivt och samordnat skolval löser inte problemet med att man måste vara systemsmart för att använda det fria skolvalet idag.
Att ha ett aktivt och obligatoriskt skolval spelar skolkoncernerna i händerna eftersom vi vet att desto fler som väljer, desto mer ökar segregationen eftersom det är föräldrar med lång utbildning som främst använder skolvalet. Samordnat skolval är inte samma sak som gemensamt skolval.
Många kommuner har samordnat skolval, det bygger fortfarande på frivillighet från enskilda huvudmän. Det är viktigt att förstå att hemkommunen inte har rådighet över enskilda huvudmän. De ska bara finansiera dem. Att ha 100 procent platser via kö eller 50 procent är samma sak. Köerna måste bort helt.

● Inför krav för vinstutdelning.
Skolor som trots omfattande insatser underpresterar eller uppvisar andra allvarliga brister ska stängas. Huvudmän som, efter tillsyn från Skolinspektionen, har fått förelägganden eller anmärkningar ska inte ha rätt att fatta beslut om utdelning av vinst förrän bristerna är åtgärdade.

Kommentar
Det här löser inte några problem. Skolkoncernerna har alla papper i ordning. Vinsten är inte ett problem, incitamentet för lönsamhet är ett problem och det löses inte med begränsning av vinster. Så länge det finns koncernbidrag är detta ett slag i luften.

● Ökad öppenhet.
Skolor ska åläggas att dela relevant information om sin verksamhet med myndigheterna, i syfte att dessa ska bli offentliga och lättillgängliga för alla. Bland annat bör antal elever, andel behöriga lärare, lärartäthet, betygsfördelning, resultat på nationella prov och offentlig finansiell information om omsättning och utdelning av överskott redovisas.

Kommentar
Det här är också att sätta plåster på ett brutet ben. Inför offentlighetsprincipen rakt av i enskild verksamhet.
Den här halvmesyren skapar bara mer kontroll och byråkrati.


Sammanfattning
Det är bra att Centerpartiet tar ett steg till mot en mer rimlig skolpolitik. Jag välkomnar dessa förslag, även om en del av dem inte löser något och att ett förslag knappast ens går att genomföra. Jag har svårt att se att förvaltningslagstiftningen ska skrivas om eftersom det drabbar så många andra områden.

Det vi behöver göra är:
– Differentiera skolpengen
– Göra skolvalet gemensamt
– Fasa ut aktiebolagen från skolan
– Begränsa den fria etableringsrätten

Centerpartiet har tagit ett viktigt steg i rätt riktning, nu fattas bara resten.

Jag är glad att det finns så starka krafter i partiet som vill driva fram en mer rimlig skolpolitik. Bra jobbat av er!
Jag ser er och imponeras.

På återseende
/Linnea

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: