Ett plus ett blir tre

Idag har jag spenderat några timmar på Bryssels flygplats. Vad passar bättre än att läsa följdmotioner på regeringens förslag om differentierad skolpeng.

M + C + L + KD + SD anser att ett plus ett blir tre. Det är de ensamma om. Alla vi andra vet att ett plus ett blir två.
När jag läste motionerna blev det tydligt för mig att det finns stora kunskapsluckor i hur grundskolans finansiering fungerar. Det är ett problem eftersom de som skrivit motionerna sitter i riksdagens utbildningsutskott. De är alltså utbildningspolitiska talespersoner.

Centerpartiet skriver till exempel att:
– Kommunen är ansvarig för att garantera att alla barn får den utbildning som de har rätt till, vilket medför att kommunen exempelvis behöver ha beredskap för att anordna utbildningsplatser om en fristående skola läggs ned eller om det kommer nyanlända elever till kommunen – ett ansvar fristående huvudmän inte har. Det hanteras i dag inom ramen för kommunernas myndighetsansvar. 

De har rätt i att enskilda huvudmän inte har ansvar att tillhandahålla skolplatser men sen går de helt vilse i pannkakan.

Myndighetsansvar är ansvaret att fördela resurser utifrån elevernas behov, inte att tillhandahålla skolplatser. Att fördela resurser utifrån elevernas behov har inget att göra med skolplatser och var skolor placeras geografiskt. Dessa två olika ansvar har inte med varandra att göra. Att tillhandahålla skolplatser är ett huvudmannaansvar och det är med nuvarande lagstiftning ofinansierat, därav regeringens förslag att ersätta kommunerna för sitt lagstadgade ansvar. Det är inte att undervisa i geografi som är kostnadsdrivande utan att hemkommunen måste ha skolor i alla geografiska delar av en kommun.

Det blir F för Centerpartiets följdmotion.

Om man ska sammanfatta oppositionens samtliga följdmotioner kan man göra det i följande punkter.

 • De vet inte att myndighetsansvar och huvudmannaansvar är olika ansvar med olika merkostnader som följd.
 • De tror att Björn Åstrands motioner gäller gymnasieskolan.
  Det gör den inte, Åstrand ger bara förslag som rör grundskolan.
 • De tror att intäkt och utgift är samma sak.
 • De kritiserar regeringen för att inte lägga förslag om att göra om hela finansieringen i grunden – trots att utredningen inte har haft det i sitt direktiv.
 • De vill vänta in riksrevisionen trots att den granskningen tittar på myndighetsansvaret. Förslaget de motionerar på handlar om huvudmannaansvaret. De kommer med andra ord bli besvikna när de läser riksrevisionens granskning.
 • De tror att strukturersättning och grundbelopp är samma sak.
  Det är det inte.
  Det är grundbeloppet som föreslås att differentieras.

Det som oppositionen gör med sina följdmotioner är följande

– De förespråkar fortsatt slöseri med skattemedel eftersom de vill behålla överkompensationen till friskolesektorn.

– De pratar om andra förslag än de utredningen har lagt fram för att förhala, byta ämne och flytta blicken från skolans verkliga problem.

– De sätter enskilda huvudmäns ekonomiska intressen före elevernas rätt till en likvärdig grundskoleutbildning.
Det betyder att de som motsätter sig en mer likvärdig finansiering också motsätter sig att vi ska ha en likvärdig utbildning i Sverige. Alla vet att finansieringen är verktyget att göra skola.

Det spelar väldigt liten roll på systemnivå vad vi gör i skolan så länge som skolans ramverk inte fungerar.
VI måste laga skrovet innan vi börjar inreda hytterna.

På återseende!
/Linnea

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: