Skolkoncernernas jaktsäsong har startat

”Men jag hyser också en förhoppning att reformen skall starta en utveckling även av fristående skolor med andra profiler. Det kan handla om föräldrakooperativ, speciella ämnesprofiler eller nedläggningshotade glesbygdsskolor som kan få en ny chans under nytt huvudmannaskap”

Citatet kommer från proposition 1991/92:95 där Beatrice Ask beskriver ett av de syften som regeringen Bildt hade med friskolereformen. De trodde att friskolereformen skulle leda till att lärare, rektorer och även föräldrar skulle starta skolor med pedagogiska profiler.

Med friskolereformen skulle skolor i glesbygden räddas när kommunen vill avveckla dem. När skolpengen blev lika mellan huvudmännen 1997 började skolkoncerner att etablera sig eftersom det blev lönsamt att driva skola i Sverige.

Det ekonomiska incitamentet kommer alltid väga tyngre än det ideologiska.

Skolinspektionen har släppt statistiken för ansökningarna om nyetablering och expansion 2023/2024 och det är aktiebolagen och skolkoncernerna som dominerar statistiken även i år.

Myndigheten skriver att
– I 2022 års ansökningsomgång har det inkommit totalt 206 ansökningar avseende nyetablering och utökning varav 53 avser grund- och grundsärskola, 150 avser gymnasie- och gymnasiesärskola och tre ansökningar avser internationell skola.
Tre ansökningar om internationell skola har inkommit 2022, vilket är en minskning med 31 ansökningar jämfört med 2021. En aktör står bakom de tre bolag som inkommit med ansökningarna.

– Av de 206 ansökningarna i årets ansökningsomgång har 182 inkommit från sökande vars associationsform är aktiebolag. Av dessa kommer 160 ansökningar från aktiebolag som ingår i en koncern.

– Bakom de totalt 206 inkomna ansökningarna står 89 sökande, varav 54 ingår i en koncern. Koncernerna Academedia AB och Thorengruppen AB står bakom nästan en tredjedel av de inkomna ansökningarna.

– 18 ansökningar avser nya skolor i större städer och kommuner nära större stad och fem ansökningar avser nya skolor belägna i mindre
städer/tätorter och landsbygdskommuner.

Sundsvalls kommun har fått tre ansökningar om nyetablering/expansion. Skolkoncernernas bröd är den kommunala skolans död.

Friskolelobbyn kallar det för valfrihet.
Jag kallar det för vad det är, rovdrift på eleverna i den kommunala skolan.

På återseende!

/ Linnea

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: