Yttrandetrygghet är lika viktigt som yttrandefrihet


Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802).

Vi har yttrandefrihet i Sverige. Det är något som människor i världen drömmer om. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna finns yttrandefrihet med i artikel 19, – var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

I den bästa av världar hade det gett oss tryggheten att debattera och driva frågor utan att vara oroliga för att det ska vändas mot oss. Det är bra att samhällsdebatten bitvis är hård och intensiv eftersom det betyder att samhällsproblemen engagerar. Yttrandefrihet är en sak, men det betyder inte att det i praktiken finns yttrandetrygghet.

Detta märks särskilt tydligt på twitter. En välkänd debattör och läkare skrev för en tid sedan att vederbörande fått höra att hon är olämplig som läkare för att hon är borgerlig. Vad är det för dumheter, vem bryr sig om vad ens läkare röstar på. Välkända skoldebattörer vittnar om hur människor kontaktar vederbörandes arbetsgivare och påtalar olämpligheten att debattera skolfrågor och samtidigt arbeta som lärare. Dessa påhopp har bara ett syfte – att tysta debattörer.
Även jag har den erfarenheten – är Linnea verkligen lämplig att arbeta som rektor när hon kritiserar lagstiftningen om skolpeng?
Att jag dessutom är rektor i kommunal skola verkar provocera särskilt mycket.

När man inte kan bemöta oss i sakfrågorna tar man till det personliga. Jag har kloka chefer som inte låter sig påverkas eftersom de vet att jag sköter mitt arbete. Det är oavsett det ett riktigt satyg eftersom det skapar onödigt merarbete och tar tid från det jobb vi är satta att utföra. Våra arbetsgivare har annat att göra än att svara på mail/samtal om vår lämplighet. I takt med att debattklimatet hårdnar kommer vi att se mer av detta, särskilt nu när det är valår.

Vi har yttrandefrihet i Sverige och det ska vi värna och kämpa för att bibehålla. Det behöver även finnas yttrandetrygghet om fristående debattörer utan någon organisation i ryggen ska orka fortsätta kämpa för ett rimligare skolsystem.

Min önskelista gällande debattklimat är följande:
– Håll dig till sakfrågor och bemöt argument sakligt och utan att tillskriva någon åsikter de inte har.
– Skippa personliga påhopp.
– Om du har invändningar mot någon debattör, oavsett sakområde tar du detta direkt med vederbörande.
– Säg ifrån när du ser att andra beter sig illa mot någon annan.
– Håll dig borta från ”svansar” på twitter.

Om denna önskelista infriades tror jag att vi skulle få mer yttrandetrygghet och därmed skulle yttrandefriheten användas i högre grad. Det har aldrig varit viktigare än nu när den frihet och demokrati vi tagit förgiven är hotad av despoten i Moskva. Att vi har rätt enligt lag att driva frågor och debattera är inte mycket värd om allt fler avstår för att det personliga priset är för högt.

På återseende
/Linnea

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: